Auteur: Webmaster (pagina 2 van 4)

30 november 2020: Het snoeien van de stamboom: uitstervende slakken in Maleisië

Op 30 november 2020 verzorgde VNM-bestuurslid Menno Schilthuizen, die als evolutiebioloog aan o.m. Naturalis verbonden is, een online lezing over het uitsterven slakken (en andere planten en dieren) als gevolg van menselijk handelen in Maleisië.

Natuurbeschermers zeggen dat we aan het begin staan van de volgende periode van massa-uitsterven: het verdwijnen van een groot deel van de op aarde levende soorten organismen, en dus een dramatische afname van de biodiversiteit. Net als bij klimaatverandering is het moeilijk om de urgentie daarvan duidelijk te maken, omdat het proces meestal sluipenderwijs verloopt. Daarom is het zo belangrijk om het plotseling en onherroepelijk uitsterven van soorten zichtbaar te maken. In Maleisië leeft een aantal zogenoemde ‘endemische’ soorten waarbij dit mogelijk is. Omdat dit soorten zijn die slechts voorkomen in een klein gebiedje kunnen zulke soorten, als gevolg van menselijke activiteit, van het ene op het andere moment verdwenen zijn. In de lezing werden een aantal Maleisische voorbeelden gegeven van de drastische manier waarop de stamboom van het leven momenteel door ons gesnoeid wordt, en hoe natuurbeschermers hier desondanks hun voordeel mee doen.

27 februari 2020: Malaysian Dutch Business Council – handel met en stageplaatsen in Maleisië

Op donderdag 27 februari vertelde Marco Winter, directeur van de Malaysian Dutch Business Council (MDBC, gevestigd in KL), tijdens een VNM-bijeenkomst enthousiast over zijn werk. Zijn organisatie heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk platform voor Nederlandse ondernemers en ondernemingen in Maleisië, maar ook voor een aantal Maleisische ondernemingen met activiteiten in Nederland. In de afgelopen jaren heeft de MDBC een sterke groei doorgemaakt met inmiddels ook enkele regionale afdelingen binnen Maleisië.

Hiernaast ontwikkelde zich in samenwerking met het Nederlandse hoger onderwijs het Student Internship Program. Sinds 2005 vonden via dit programma maar liefst 1200 studenten een stageplaats in Maleisië.

Na afloop van de presentatie volgde, als gebruikelijk, een gezellig samenzijn. Daar werden oude contacten versterkt en nieuwe gelegd.

Het was een informatieve en mooie bijeenkomst.

18 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zaterdag 18 januari vond de Algemene Ledenvergadering van de VNM plaats.
Na de ALV vond de, als altijd, gezellige nieuwjaarsreceptie plaats. Deze werd gevolgd door een aangenaam diner.
Tijdens de bijeenkomst kon voorzitter Bert Lever het eerste exemplaar van de gebundelde VNM-Nieuwsbrieven 2012-2019 overhandigen aan dr. Mohd Norhisyam Mohd Yusof, zaakgelastigde voor Maleisië in Nederland.
Opnieuw konden enkele nieuwe leden verwelkomd worden.

3 December 2019: Eerste VNM-fellowship naar dr. Wan Jusoh

Eerste VNM-fellowship naar dr. Wan Jusoh

(English below)

Op 3 december vond bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden een interessante bijeenkomst van de Vereniging Nederland-Maleisië (VNM) plaats over de (digitale) repatriëring van natuurhistorische collecties. VNM-bestuurslid en staflid van Naturalis prof. Menno Schilthuizen sprak over de repatriëring van natuurhistorische collecties in het algemeen. Hierna gaf dr. Wan Jusoh een presentatie. Zij had een prachtig, en met enthousiasme gebracht, verhaal over vuurvliegjes in Maleisië en over de indrukwekkende reuzenglimwormen van Kuala Lumpur.

In aanwezigheid van dr. Mohd Norhisyam Mohd Yusof, Minister Counsellor/Chargé d’affaires ad interim of the embassy of Malaysia ontving dr. Wan Yusoh vervolgens uit handen van VNM-voorzitter Bert Lever, de eerste VNM-fellowship voor haar werk aan de digitale repatriëring van vuurvliegjes uit de collecties van Naturalis.

Op de foto v.l.n.r. dr. Mohd Norhisyam Mohd Yusof, dr. Wan Yusoh, Bert Lever en prof. Menno Schilthuizen.

De Vereniging Nederland-Maleisië is er trots op dat zij dankzij bijdragen van enkele institutionele leden in staat is een dergelijk fellowship beschikbaar te stellen. Hun namen worden hier met ere en dankbaarheid vermeld: IOI Loders Croklaan, the European Palm Oil Alliance and Sime Darby Unimills.

—–

First VNM fellowship to Dr. Wan Jusoh

On the 3th of December, an interesting meeting  of the Netherlands-Malaysia Association (VNM) took place at Naturalis Biodiversity Center at Leiden about the (digital) repatriation of natural history collections. VNM board member and member of the staff of Naturalis Prof. Menno Schilthuizen talked about the repatriation of natural history collections in general. Subsequently Dr. Wan Jusoh gave a nice, and brought with entusiasm, presentation about fireflies in Malaysia and the impressive giant glow-worms of Kuala Lumpur.

In the presence of Dr. Mohd Norhisyam Mohd Yusof, Minister Counselor / Chargé d’affaires ad interim of the embassy of Malaysia, Dr. Wan Yusoh subsequently received from the hands of VNM president Bert Lever, the first VNM fellowship for her work on digital repatriation of fireflies from the Naturalis collections.

On the photo f.l.t.r. Dr. Mohd Norhisyam Mohd Yusof, Dr. Wan Yusoh, Dr. Bert Lever and Prof. Menno Schilthuizen.

The Netherlands-Malaysia Association is proud that thanks to contributions from some institutional members is able to make such a fellowship available. Their names are mentioned here with honor and gratitude: IOI Loders Croklaan, the European Palm Oil Alliance and Sime Darby Unimills.

21 november 2019: Oud-ambassadeur Karin Mössenlechner vertelt

Op 21 november heeft mw. Karin Mössenlechner tijdens een VNM-bijeenkomst bij VNO-NCW in Den Haag waar wij te gast waren, een terugblik gegeven op haar ambassadeurschap in Maleisië. Zij heeft dit ambt twee en een half jaar bekleed en is nu directeur Azië en Oceanië op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er werkten in haar tijd 13 mensen, overwegend vrouwen, en twee stagiaires op de ambassade. Tijdens haar ambtsperiode heeft zij maar liefst drie koningen meegemaakt. Zij vertelde o.a. over het grote aantal feestdagen, over corruptie, over in de politiek een rol spelende persoonlijke vetes, over de Dutch days in Malakka, over de economie enz. Zo is binnen ASEAN Maleisië de tweede handelspartner na Singapore voor Nederland. Er zijn ruim 200 Nederlandse bedrijven die handelsbetrekkingen met Maleisië hebben. Sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp spelen een zeer belangrijke rol in Maleisië. Vooral Twitter wordt veel gebruikt voor officiële contacten. Op 17 juli jl., vijf jaar na de MH17 ramp, heeft de ambassade een herdenking georganiseerd waarbij niet alleen nabestaanden, maar ook de ambassadeurs van de landen waaruit  de slachtoffers afkomstig waren, aanwezig waren. Belangrijk is ook dat een ambassadeur acte de présence geeft bij rechtszaken zoals die over de doodsoorzaak van Ivana Smit.

De bijeenkomst werd afgesloten met een door MVO gesponsorde geanimeerde borrel.

18 October 2019: VNM-event about Cooperation between Wageningen University & Research and Malaysia

VNM in Wageningen

Vanmiddag organiseerde de VNM voor het eerst een bijeenkomst in Wageningen. Er verzamelden zich een twintigtal mensen voor wat een interessante middag zou worden.

Prof. Peter Oosterveer gaf een overzicht van wat er vanuit Wageningen Universiteit & Research gebeurt in relatie tot Maleisië. De nadruk lag daarbij op palmolie. Vervolgens vertelde Ida Jamil over wat zij vanuit Maleisië in Wageningen aan de universiteit aan het doen is. Vertellende over haar ervaringen in Nederland hield zij het Nederlandse deel van haar publiek een spiegel voor. Het leverde een zeer herkenbaar beeld en de nodige hilariteit op. Sanne van Leeuwen vertelde daarna over haar onderzoek naar bevordering van duurzaamheid bij de productie van palmolie door mengteelt met andere gewassen (ananas). Ook zij vertelde over haar ervaringen tijdens haar verblijf in Johor.

Het programma werd afgesloten met een drietal korte presentaties vanuit de Hogeschool Van Hall Larenstein (Jannes van Hoeflaken), de Hanze Hogeschool (Marius Bremmer) en het Wereld Natuur Fonds (Stephan Wulffraat) over verschillende aspecten van wat deze organisaties in Maleisië doen.

Het was een geanimeerde middag waaraan ook vanuit de zaal actief werd deelgenomen. Het smaakte naar meer.

Voorzitter Bert Lever dankte aan het einde van de bijeenkomst alle sprekers een ook Maja Slingerland die vanuit de WUR de bijeenkomst mogelijk maakte.

(Op de foto v.l.n.r. Bert Lever, Jannes van Hoeflaken, Stephan Wulffraat, Marius Bremmer, Maja Slingerland, Peter Oosterveer, Sanne van Leeuwen en Ida Jamil.)

28 mei 2019: VNM-lezing Tong Tong Fair

 

Op dinsdag 28 mei verzorgde VNM als vanouds weer een lezing op de Tong Tong Fair. Deze werd ditmaal gehouden door Gert-Jan Johannes en Inger Leemans. De titel van hun lezing luidde: De stille kracht van de vlieger

De eerste afbeelding van vliegeraars in de Westerse wereld verscheen kort na 1600, als illustratie bij een gedicht dat ‘Kinderspel’ heette. De prent beeldt kinderen af die hoepelen, tollen, blindemannetje spelen, knikkeren, enzovoort.
Waarom werd vliegeren hier afgebeeld als een van die spelletjes voor kleine kinderen? In Azië, waar hij vandaan kwam, was vliegeren immers bepaald niet kinderachtig. Vliegers werden gebruikt in allerlei ceremonies, om vuurwerk op te laten, of als hulpmiddel bij het vissen. En dan was er – en is er nog steeds – het vechtvliegeren, waarbij de lijn met glassplinters wordt ingesmeerd en je de lijnen van de tegenstander moet zien door te snijden.
Dat de vlieger in Nederland al meteen een onschuldig kinderspel werd, is een van de raadsels die de verhouding tussen vliegeren in het Westen en het Oosten omgeven. In hun bijdrage aan de Tong Tong Fair 2019 vertelde de literatuur- en cultuurhistorici Gert-Jan Johannes en Inger Leemans meer over de verschillen en overeenkomsten. Voor hen gaat het niet om de geschiedenis van de verschillende typen vliegers of hoe je ze moet maken. Ze interesseren zich voor de vraag: wat doet die vlieger daar? Waarom zien we in de Nederlandse beeldende kunst en literatuur zo vaak een vlieger? Wat willen de kunstenaars, schrijvers en dichters daarmee zeggen? Speciale aandacht was er voor auteurs als Multatuli en Marion Bloem, die in hun werk de moeizame verhouding tussen het Oosten en het Westen aan de orde hebben gesteld. Is het toevallig dat ze herhaaldelijk over het vliegeren hebben geschreven?

Gert-Jan Johannes was tot zijn pensionering in 2016 verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Inger Leemans is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Gezamenlijk publiceerden zij onder meer Worm en donder, een literatuurgeschiedenis van de 18de eeuw. In voorbereiding is De vliegende Hollander, een cultuurgeschiedenis van het vliegeren in Nederland.

De lezing vond plaats op 28 mei om 16:30 uur in Studio Tong Tong, direct gelegen aan het Entreepaviljoen van de Tong Tong Fair op het Malieveld, Den Haag. De lezing maakte veel los bij de aanwezigen die over hun eigen ervaringen vertelden. Ook was aanwezig vliegerdeskundige Rubens Agaatsz die na afloop zijn buiten opgestelde vliegercollectie aan de liefhebbers toonde.

Traditiegetrouw eindigde de bijeenkomst met een gezellige receptie voor VNM-leden en genodigden in Hospitality Lounge “De Veranda”.

 

21 maart 2019: Je ziel als bang vogeltje

21 maart: Maleise avonturenverhalen

Welkom geheten door mw. Ineke Bink van de Vereeniging De Sphinx vertelde dr. Marije Plomp van de UB Leiden afgelopen donderdag voor een gezamenlijke bijeenkomst van die vereniging en de Vereniging Nederland-Maleisië (VNM) over Maleise avonturenverhalen afkomstig uit de Sumatraanse kustplaats Barus uit de 19e eeuw. Als titel had zij gekozen ‘Je ziel als bang vogeltje’.
Marije Plomp ging daarbij eerst in op geschiedenis van het Maleise taalgebied dat reikt(e) van de Filippijnen aan de ene kant, via het hedendaagse Indonesië en Maleisië, tot Sumatra aan de andere.
De verhalen waaruit zij vertelde, geven inzicht in de omstandigheden van die tijd en vooral ook over hoe die beleefd werd. Ze zitten vol intrigerende details over flauwvallende mensen, het gelukbrengen van het afknippen van okselharen en de angst voor onverwacht gewekt worden omdat dan de geest zich dan nog buiten het lijf bevindt en stel dat die het lichaam niet terug kan vinden….
Het was een bijzondere avond.
Als dank namens de VNM overhandigde voorzitter Bert Lever zijn, bij de VNM uitgegeven, dichtbundel met Maleisische gedichten ‘Selamat datang’ (www.nederland-maleisie.nl/nieuws) aan de spreekster.

19 januari 2019: ALV en diner

Op zaterdag 19 januari vond de Algemene Ledenvergadering van de VNM plaats. Daar was onder meer de herverkiezing van maar liefst vier van de vijf bestuursleden aan de orde. De enige die niet aftredend was, was Iris van Wijhe (links op de foto van het bestuur). De vier anderen (v.l.n.r. op dezelfde foto), Menno Schilthuizen, voorzitter Bert Lever, secretaris Heleen Gall en penningmeester Frans Claassen werden herkozen.

Na de ALV vond de, als altijd, gezellige nieuwjaarsreceptie plaats gevolgd door een aangenaam diner.

Het was leuk dat opnieuw enkele nieuwe leden verwelkomd konden worden.

Bijgaand impressies van de bijeenkomst.

29 mei 2018: Onderwater toen en nu, koraalriffen in Maleisië en Indonesië

29 mei 2018: Koraalriffen toen en nu

Op 29 mei verzorgde Nicole de Voogd van Naturalis Biodiversity Center de inmiddels traditionele VNM-lezing op de Tong Tong Fair in Den Haag. Zij vertelde over onderzoek aan koraalriffen in Indonesië (met uitstapjes naar Maleisië).

Mw. de Voogd ging uitgebreid in op de soortenrijkdom van de koraalriffen, maar ook over de bedreigingen waaraan ze blootstaan: vervuiling, klimaatverandering, overbevissing (soms zelfs met dynamiet). Onderzoek aan de hand van oude kaarten en archieven laat zien hoeveel er inmiddels verdwenen is. Op plaatsen waar vroeger koralen voorkwamen, vind je nu bijvoorbeeld bijna alleen nog sponzen. Op andere plekken verbleekt het koraal omdat de eencelligen die in de koraaldiertjes leven en ze van zuurstof voorzien, afsterven. Als dit lang duurt, worden de koralen overwoekerd met algen en sterven af. Ook zijn er riffen die ten prooi vallen aan tot 40 cm groot wordende zeesterren, doornenkronen, die zich plaatselijk tot plagen hebben ontwikkeld. Ze eten de koraaldiertjes op en vernielen zo de riffen.
Nicole de Voogd had een gedegen verhaal en een aandachtig gehoor van ruim honderd mensen.
Na afloop was er voor leden van de vereniging een gezellig samenzijn.

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2023 Vereniging Nederland-Maleisië

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑