Auteur: Webmaster (pagina 2 van 3)

28 mei 2019: VNM-lezing Tong Tong Fair

 

Op dinsdag 28 mei verzorgde VNM als vanouds weer een lezing op de Tong Tong Fair. Deze werd ditmaal gehouden door Gert-Jan Johannes en Inger Leemans. De titel van hun lezing luidde: De stille kracht van de vlieger

De eerste afbeelding van vliegeraars in de Westerse wereld verscheen kort na 1600, als illustratie bij een gedicht dat ‘Kinderspel’ heette. De prent beeldt kinderen af die hoepelen, tollen, blindemannetje spelen, knikkeren, enzovoort.
Waarom werd vliegeren hier afgebeeld als een van die spelletjes voor kleine kinderen? In Azië, waar hij vandaan kwam, was vliegeren immers bepaald niet kinderachtig. Vliegers werden gebruikt in allerlei ceremonies, om vuurwerk op te laten, of als hulpmiddel bij het vissen. En dan was er – en is er nog steeds – het vechtvliegeren, waarbij de lijn met glassplinters wordt ingesmeerd en je de lijnen van de tegenstander moet zien door te snijden.
Dat de vlieger in Nederland al meteen een onschuldig kinderspel werd, is een van de raadsels die de verhouding tussen vliegeren in het Westen en het Oosten omgeven. In hun bijdrage aan de Tong Tong Fair 2019 vertelde de literatuur- en cultuurhistorici Gert-Jan Johannes en Inger Leemans meer over de verschillen en overeenkomsten. Voor hen gaat het niet om de geschiedenis van de verschillende typen vliegers of hoe je ze moet maken. Ze interesseren zich voor de vraag: wat doet die vlieger daar? Waarom zien we in de Nederlandse beeldende kunst en literatuur zo vaak een vlieger? Wat willen de kunstenaars, schrijvers en dichters daarmee zeggen? Speciale aandacht was er voor auteurs als Multatuli en Marion Bloem, die in hun werk de moeizame verhouding tussen het Oosten en het Westen aan de orde hebben gesteld. Is het toevallig dat ze herhaaldelijk over het vliegeren hebben geschreven?

Gert-Jan Johannes was tot zijn pensionering in 2016 verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Inger Leemans is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Gezamenlijk publiceerden zij onder meer Worm en donder, een literatuurgeschiedenis van de 18de eeuw. In voorbereiding is De vliegende Hollander, een cultuurgeschiedenis van het vliegeren in Nederland.

De lezing vond plaats op 28 mei om 16:30 uur in Studio Tong Tong, direct gelegen aan het Entreepaviljoen van de Tong Tong Fair op het Malieveld, Den Haag. De lezing maakte veel los bij de aanwezigen die over hun eigen ervaringen vertelden. Ook was aanwezig vliegerdeskundige Rubens Agaatsz die na afloop zijn buiten opgestelde vliegercollectie aan de liefhebbers toonde.

Traditiegetrouw eindigde de bijeenkomst met een gezellige receptie voor VNM-leden en genodigden in Hospitality Lounge “De Veranda”.

 

21 maart 2019: Je ziel als bang vogeltje

21 maart: Maleise avonturenverhalen

Welkom geheten door mw. Ineke Bink van de Vereeniging De Sphinx vertelde dr. Marije Plomp van de UB Leiden afgelopen donderdag voor een gezamenlijke bijeenkomst van die vereniging en de Vereniging Nederland-Maleisië (VNM) over Maleise avonturenverhalen afkomstig uit de Sumatraanse kustplaats Barus uit de 19e eeuw. Als titel had zij gekozen ‘Je ziel als bang vogeltje’.
Marije Plomp ging daarbij eerst in op geschiedenis van het Maleise taalgebied dat reikt(e) van de Filippijnen aan de ene kant, via het hedendaagse Indonesië en Maleisië, tot Sumatra aan de andere.
De verhalen waaruit zij vertelde, geven inzicht in de omstandigheden van die tijd en vooral ook over hoe die beleefd werd. Ze zitten vol intrigerende details over flauwvallende mensen, het gelukbrengen van het afknippen van okselharen en de angst voor onverwacht gewekt worden omdat dan de geest zich dan nog buiten het lijf bevindt en stel dat die het lichaam niet terug kan vinden….
Het was een bijzondere avond.
Als dank namens de VNM overhandigde voorzitter Bert Lever zijn, bij de VNM uitgegeven, dichtbundel met Maleisische gedichten ‘Selamat datang’ (www.nederland-maleisie.nl/nieuws) aan de spreekster.

19 januari 2019: ALV en diner

Op zaterdag 19 januari vond de Algemene Ledenvergadering van de VNM plaats. Daar was onder meer de herverkiezing van maar liefst vier van de vijf bestuursleden aan de orde. De enige die niet aftredend was, was Iris van Wijhe (links op de foto van het bestuur). De vier anderen (v.l.n.r. op dezelfde foto), Menno Schilthuizen, voorzitter Bert Lever, secretaris Heleen Gall en penningmeester Frans Claassen werden herkozen.

Na de ALV vond de, als altijd, gezellige nieuwjaarsreceptie plaats gevolgd door een aangenaam diner.

Het was leuk dat opnieuw enkele nieuwe leden verwelkomd konden worden.

Bijgaand impressies van de bijeenkomst.

29 mei 2018: Onderwater toen en nu, koraalriffen in Maleisië en Indonesië

29 mei 2018: Koraalriffen toen en nu

Op 29 mei verzorgde Nicole de Voogd van Naturalis Biodiversity Center de inmiddels traditionele VNM-lezing op de Tong Tong Fair in Den Haag. Zij vertelde over onderzoek aan koraalriffen in Indonesië (met uitstapjes naar Maleisië).

Mw. de Voogd ging uitgebreid in op de soortenrijkdom van de koraalriffen, maar ook over de bedreigingen waaraan ze blootstaan: vervuiling, klimaatverandering, overbevissing (soms zelfs met dynamiet). Onderzoek aan de hand van oude kaarten en archieven laat zien hoeveel er inmiddels verdwenen is. Op plaatsen waar vroeger koralen voorkwamen, vind je nu bijvoorbeeld bijna alleen nog sponzen. Op andere plekken verbleekt het koraal omdat de eencelligen die in de koraaldiertjes leven en ze van zuurstof voorzien, afsterven. Als dit lang duurt, worden de koralen overwoekerd met algen en sterven af. Ook zijn er riffen die ten prooi vallen aan tot 40 cm groot wordende zeesterren, doornenkronen, die zich plaatselijk tot plagen hebben ontwikkeld. Ze eten de koraaldiertjes op en vernielen zo de riffen.
Nicole de Voogd had een gedegen verhaal en een aandachtig gehoor van ruim honderd mensen.
Na afloop was er voor leden van de vereniging een gezellig samenzijn.

6 April 2018: VNM-bijeenkomst over de handelsmissie o.l.v. minister Sigrid Kaag naar Maleisië

Van 5 tot 10 Februari vond een handelsmissie naar Vietnam en Maleisië plaats o.l.v. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel. Tijdens een VNM-bijeenkomst vanmiddag in het gebouw van VNO-NCW in Den Haag, werd daarop terug-, maar ook vooruit gekeken. Het zwaartepunt lag vanzelfsprekend op Maleisië.

Drie sprekers konden zich in een aandachtig gehoor verheugen. Mw. Maryam Alaoui van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde over de voorbereidingen op en over de zwaartepunten van het bezoek. Dhr. Edo Offerhaus van NL International Business gaf achtergronden bij dit soort missies en legde nadruk op het belang van een goede follow up. Tenslotte gaf dhr. Wolter Elbersen van de WUR een voorbeeld uit de praktijk ten aanzien van de mogelijkheden voor gebruik van producten die resteren bij de productie van palmolie.                                                                                                                                                                                                                                         
Het was een mooie bijeenkomst met drie goed op elkaar aansluitende verhalen. Natuurlijk werd afgesloten met een gezellig samenzijn waarbij mensen die vaak om heel verschillende redenen iets met Maleisië hebben elkaar konden ontmoeten.
Uitgebreider verslag in de komende VNM-Nieuwsbrief die aan de leden zal worden toegezonden.

 

Nieuwjaarsreceptie en Buffetdiner 20 januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 20 Januari luidde de Vereniging Nederland-Maleisië het nieuwe jaar in met een gezellige Nieuwjaarsreceptie en een diner buffet in de bovenzaal van Restaurant De Poentjak in Den Haag.

Vooraf tijdens de Algemene Ledenvergadering werden de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen doorgenomen. Iris van Wijhe is tot bestuurslid benoemd. Het bestuur bestaat nu uit; Iris van Wijhe, Menno Schilthuizen, Heleen Gall (secretaris), Bert Lever (voorzitter) en Frans Claassen (penningmeester).

Aansluitend was een receptie in een aangename ambiance met natuurlijk een nieuwjaarstoespraak(je) van de voorzitter. Er was een prima buffetdiner en muziek. Twee leden bespeelden de piano. Het was voor de vereniging een mooi begin van 2018.

8 December 2017: Opening ASEAN Film Festival

Opening ASEAN Film Festival

Op 8 December 2017 vond de opening plaats van het ASEAN Film Festival in Kinepolis Jaarbeurs, Utrecht. Het 3 daagse Festival was in het kader van het 50-jarig bestaan van de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

De organisatie was is handen van de ASEAN ambassades in Den Haag, namelijk die van Indonesië, Maleisië, Filippijnen, Thailand en Vietnam.
Er waren welkomstwoorden door de Indonesische ambassadeur in Den Haag, I Gusti Agung Wesaka Puja. Hierna werden twee acteurs uit de op het festival te vertonen films voorgesteld; de Filippijnse actrice Mara Lopez en de Indonesische acteur Zulfani Pasha, en konden vragen aan hen gesteld worden.
Na een buffetdiner volgde de vertoning van de Indonesische film Laskar Pelangi (Rainbow Troops), waarin Zulfani Pasha een van de hoofdrolspelers was.
Het was een mooie avond waarbij verschillende VNM-leden aanwezig waren.

Het volledige programma is te vinden op: http://indonesia.nl/aff2017.

9 november 2017: ‘Education and Science’

Leiden University 2017

On the 9th of November VNM-members and guests gathered at Leiden University during a meeting around the theme of cooperation between Malaysia and the Netherlands in the fields of science and education.

There where four interesting introductions.

H.E. Dato’ Ahmad Nazri Yusof, ambassador of Malaysia to the Netherlands, gave an introduction to the opportunities for strengthening the bilateral cooperation on Education and Science.

Mr Marius Bremmer of the Hanze University of Applied Sciences at Groningen talked about realizing international internship for students with a special focus on Malaysia.

Mrs Sakinah Idris, PhD student at Erasmus MC, presented about Malaysian PhD students in the Netherlands during a speech titled ‘The love for education and science brought me to the Netherlands’.

Finally prof Menno Schilthuizen of Leiden University and Naturalis Biodivesity Center lectured about how Malaysian and Dutch biology students collaborate in biodiversity research and training.

There was an attentive audience, there were questions and there was a fine informal gathering afterwards.

30 mei 2017: Je boodschappentas vol duurzame palmolie

Op 30 mei verzorgde Margot Logman, secretaris-generaal van de Europese Palmolie Alliantie, de jaarlijkse VNM-lezing binnen het lezingenprogramma van de Tong Tong Fair. Voor een geïnteresseerd publiek van ongeveer 100 personen gaf ze een boeiende presentatie die ondersteund werd met foto’s en video’s, maar ook met ‘gewone’ producten uit de supermarkt waarin palmolie is verwerkt. Tijdens haar verhaal ging zij ook in op de recente negatieve berichtgeving over palmolie, zoals het kappen van oerwouden. Palmolie wordt echter in zoveel producten gebruikt, dat het niet meer is weg te denken. Volgens Logman is er eigenlijk maar één goed alternatief voor palmolie en dat is ‘duurzame’ palmolie. Aan het einde van de presentatie was er een levendige discussie met de zaal.
Na afloop volgde een – als altijd – gezellige bijeenkomst voor leden van de Vereniging Nederland-Maleisië. Hier werd de discussie over het belang van duurzame palmolie verder voortgezet.

Nieuwjaarsreceptie en ALV

Op 21 januari vond de – als altijd – gezellige nieuwjaarsreceptie van de de VNM plaats. Deze werd voorafgegaan door een algemene ledenvergadering waarin de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging aan de orde kwamen. De receptie werd gevolgd door een aangenaam buffetdiner.

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2021 Vereniging Nederland-Maleisië

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑