Dankzij enkele institutionele leden is de Vereniging Nederland-Maleisië in staat om elke twee of drie jaar een projectsubsidie van ca. 2000 euro beschikbaar te stellen. De eerste projectsubsidie werd eind 2019 toegekend aan dr. Wan Jusoh voor het project ‘Digital repatriating of fireflies (Lampyridae)’. En in 2023 aan Lim Tze Tshen, zijn huidige onderzoeksthema’s richten zich op de Quartaire zoogdierfauna’s van zowel Oost- als West-Maleisië. In 2025 zal opnieuw zo’n project-subsidie toegekend worden.

Onderzoeksrapport Lim Tze Tshen, VNM-Fellowship 2023: