Maleise avonturenverhalen in een Noord-Sumatraanse kustplaats, 1851-1857

Op 20 september as. zal dr. Marije Plomp vertellen over Maleise avonturen verhalen uit de 19e eeuw. Als voorbeeld gebruikt zij de verhalen uit de Sumatraanse kustplaats Barus. Aan de hand van een zestigtal Maleise avonturenverhalen en andere teksten uit de kleine havenplaats Barus in Noord-Sumatra laat de spreker zien dat het karakter van ‘Maleise literatuur’ in Barus rond 1850 nauw verbonden was met de lokale socio-politieke en economische omstandigheden. In het onzekere bestaan van Barus’ handelaren en zeelui speelden God, het lot en dromen een grote rol. Dromen waren allesbehalve bedrog; zij boden een blik op de toekomst en bevatten belangrijke aanwijzingen voor keuzes in het dagelijks leven. De meeslepende avonturenverhalen met reeksen dromende prinsen en flauwvallende prinsessen boden de luisteraar naast entertainment ook belangrijke informatie over ziekte, genezing en dood.

Marije Plomp is vakreferent voor Zuid- en Zuidoost-Azië bij de Universiteitsbibliotheek Leiden. In 2014 promoveerde zij op de Maleise handschriftencollectie van H.N. van der Tuuk: Never-Neverland Revisited; Malay Adventure Stories.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereeniging De Sphinx in samenwerking met de Vereniging Nederland-Maleisië en zal gehouden worden in donderdag 20 september om 20.00 uur in Pulchri Studio (Louis XV zaal), Lange Voorhout 15 Den Haag. De zaal is vanaf 19.30 uur open.

Als u de avond wilt bijwonen: graag aanmelden vóór 13 september. Deelname voor VNM-leden is gratis. Introducés zijn welkom tegen betaling van 5 euro. Graag bij aanmelding gelijktijdig overmaken op NL78 INGB 0001 2984 16 t.n.v. Vereniging Nederland-Maleisië te Bennekom o.v.v. “deelname 20 september”.