De Vereniging Nederland-Maleisië (VNM) is een plek waar mensen met heel verschillende achtergronden elkaar treffen op basis van een gedeelde interesse in Maleisië. Sommigen zijn in het land geïnteresseerd vanwege de gemeenschappelijke geschiedenis en de culturele banden die er bestaan, anderen omdat ze er voor hun werk komen, of omdat ze er wetenschappelijk onderzoek doen. Weer anderen zullen door vakanties in Maleisië geïnteresseerd zijn geraakt.

De vereniging is ook een plek waar mensen die in het land gewoond of gewerkt hebben elkaar ontmoeten. De vereniging fungeert als platform waar uitwisseling van kennis over Maleisië plaatsvindt. Deze kennis wordt bij daarvoor geschikte gelegenheden ook weer uitgedragen naar buiten toe om zo ook anderen hierin te laten delen. Volgens de statuten heeft de vereniging daarnaast tot doel een bijdrage te leveren aan het bevorderen “van begrip van en kennis over Maleisië om daardoor bij te dragen aan vriendschappelijke betrekkingen tussen de Nederlandse en Maleisische bevolking”. Vanuit de vereniging worden dan ook op tal van niveaus contacten met Maleisië onderhouden.