Auteur: Webmaster (pagina 1 van 3)

21 november 2019: Oud-ambassadeur Karin Mössenlechner vertelt


Afgelopen zomer keerde mw. Karin Mössenlechner terug naar Nederland na drie jaar  ambassadeur in Maleisië te zijn geweest. Op donderdag 21 november zal  zij tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Nederland-Maleisië vertellen over haar ervaringen. Die ervaringen liepen uiteen van de  nasleep van de ramp met de MH17 tot vrolijke evenementen rond het  Nederlandse erfgoed in Malakka. En van activiteiten in verband met de  handelsbetrekkingen tussen de beide landen tot het vertegenwoordigen van  Nederland bij de Maleisische overheid. Het leven van een ambassadeur is  uiterst gevarieerd. Mw. Mössenlechner zal er verslag van doen.
De  bijeenkomst zal plaatsvinden in zaal 608 in de Malietoren, het gebouw  van VNO/NCW, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag. De bijeenkomst begint om  16.00u (inloop vanaf 15.30u) en zal worden afgesloten met een gezellig  samenzijn. Iedereen is van harte welkom, voor leden van de VNM is de  toegang gratis, niet-leden betalen 5 euro (ter plekke te voldoen).  Tevoren opgeven is noodzakelijk (uiterlijk 20 november via secretaris@nederland-maleisie.nl).

21 november 2019: Oud-ambassadeur Karin Mössenlechner vertelt

Afgelopen zomer keerde mw. Karin Mössenlechner terug naar Nederland na drie jaar  ambassadeur in Maleisië te zijn geweest. Op donderdag 21 november zal  zij tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Nederland-Maleisië vertellen over haar ervaringen.

Meer informatie bij ‘Activiteiten – Agenda’.

3 december 2019: Digitale repatriëring van biologische collecties

In het verleden zijn in het Westen op verschillende plekken grote natuurwetenschappelijke collecties aangelegd. Omdat deze vaak goed gedocumenteerd zijn, zijn ze nu van belang voor de landen waar ze vandaan gekomen zijn. Om die reden worden delen van die collecties nu soms digitaal ‘gerepatrieerd’, dat wil zeggen ze worden nauwkeurig gefotografeerd en beschreven. Deze digitale collecties kunnen dan elders ook weer gebruikt worden, waardoor studie naar ontwikkeling van bijvoorbeeld plant- en diersoorten mogelijk wordt. Ook bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden bevinden zich dergelijke grote collecties die uit Azië, w.o. Maleisië, afkomstig zijn.
Op dinsdag 3 december zal tijdens een VNM-bijeenkomst in Leiden aandacht gegeven worden aan deze wijze van repatriëring vanuit Naturalis. Gedurende deze bijeenkomst zal mw. dr. Wan Yusoh de eerste VNM-fellowship ontvangen voor werk aan digitale repatriëring van vuurvliegjes afkomstig uit Maleisië/Azië. De bijeenkomst begint om 16.00u (inloop vanaf 15.30u). Nadere informatie op plaats en wijze van aanmelden volgt.

18 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 18 januari wordt om 17 uur de jaarlijkse – altijd gezellige – nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Nederland-Maleisië gehouden. Traditiegetrouw wordt die gevolgd door een buffetdiner. Receptie en diner zullen plaatsvinden in een Indonesisch restaurant in het centrum van Den Haag.
Ben je nog geen lid: kom dan vooral eens kijken! Nadere informatie volgt.

18 October 2019: VNM-event about Cooperation between Wageningen University & Research and Malaysia

VNM in Wageningen

Vanmiddag organiseerde de VNM voor het eerst een bijeenkomst in Wageningen. Er verzamelden zich een twintigtal mensen voor wat een interessante middag zou worden.

Prof. Peter Oosterveer gaf een overzicht van wat er vanuit Wageningen Universiteit & Research gebeurt in relatie tot Maleisië. De nadruk lag daarbij op palmolie. Vervolgens vertelde Ida Jamil over wat zij vanuit Maleisië in Wageningen aan de universiteit aan het doen is. Vertellende over haar ervaringen in Nederland hield zij het Nederlandse deel van haar publiek een spiegel voor. Het leverde een zeer herkenbaar beeld en de nodige hilariteit op. Sanne van Leeuwen vertelde daarna over haar onderzoek naar bevordering van duurzaamheid bij de productie van palmolie door mengteelt met andere gewassen (ananas). Ook zij vertelde over haar ervaringen tijdens haar verblijf in Johor.

Het programma werd afgesloten met een drietal korte presentaties vanuit de Hogeschool Van Hall Larenstein (Jannes van Hoeflaken), de Hanze Hogeschool (Marius Bremmer) en het Wereld Natuur Fonds (Stephan Wulffraat) over verschillende aspecten van wat deze organisaties in Maleisië doen.

Het was een geanimeerde middag waaraan ook vanuit de zaal actief werd deelgenomen. Het smaakte naar meer.

Voorzitter Bert Lever dankte aan het einde van de bijeenkomst alle sprekers een ook Maja Slingerland die vanuit de WUR de bijeenkomst mogelijk maakte.

(Op de foto v.l.n.r. Bert Lever, Jannes van Hoeflaken, Stephan Wulffraat, Marius Bremmer, Maja Slingerland, Peter Oosterveer, Sanne van Leeuwen en Ida Jamil.)

28 mei 2019: VNM-lezing Tong Tong Fair

 

Op dinsdag 28 mei verzorgde VNM als vanouds weer een lezing op de Tong Tong Fair. Deze werd ditmaal gehouden door Gert-Jan Johannes en Inger Leemans. De titel van hun lezing luidde: De stille kracht van de vlieger

De eerste afbeelding van vliegeraars in de Westerse wereld verscheen kort na 1600, als illustratie bij een gedicht dat ‘Kinderspel’ heette. De prent beeldt kinderen af die hoepelen, tollen, blindemannetje spelen, knikkeren, enzovoort.
Waarom werd vliegeren hier afgebeeld als een van die spelletjes voor kleine kinderen? In Azië, waar hij vandaan kwam, was vliegeren immers bepaald niet kinderachtig. Vliegers werden gebruikt in allerlei ceremonies, om vuurwerk op te laten, of als hulpmiddel bij het vissen. En dan was er – en is er nog steeds – het vechtvliegeren, waarbij de lijn met glassplinters wordt ingesmeerd en je de lijnen van de tegenstander moet zien door te snijden.
Dat de vlieger in Nederland al meteen een onschuldig kinderspel werd, is een van de raadsels die de verhouding tussen vliegeren in het Westen en het Oosten omgeven. In hun bijdrage aan de Tong Tong Fair 2019 vertelde de literatuur- en cultuurhistorici Gert-Jan Johannes en Inger Leemans meer over de verschillen en overeenkomsten. Voor hen gaat het niet om de geschiedenis van de verschillende typen vliegers of hoe je ze moet maken. Ze interesseren zich voor de vraag: wat doet die vlieger daar? Waarom zien we in de Nederlandse beeldende kunst en literatuur zo vaak een vlieger? Wat willen de kunstenaars, schrijvers en dichters daarmee zeggen? Speciale aandacht was er voor auteurs als Multatuli en Marion Bloem, die in hun werk de moeizame verhouding tussen het Oosten en het Westen aan de orde hebben gesteld. Is het toevallig dat ze herhaaldelijk over het vliegeren hebben geschreven?

Gert-Jan Johannes was tot zijn pensionering in 2016 verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Inger Leemans is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Gezamenlijk publiceerden zij onder meer Worm en donder, een literatuurgeschiedenis van de 18de eeuw. In voorbereiding is De vliegende Hollander, een cultuurgeschiedenis van het vliegeren in Nederland.

De lezing vond plaats op 28 mei om 16:30 uur in Studio Tong Tong, direct gelegen aan het Entreepaviljoen van de Tong Tong Fair op het Malieveld, Den Haag. De lezing maakte veel los bij de aanwezigen die over hun eigen ervaringen vertelden. Ook was aanwezig vliegerdeskundige Rubens Agaatsz die na afloop zijn buiten opgestelde vliegercollectie aan de liefhebbers toonde.

Traditiegetrouw eindigde de bijeenkomst met een gezellige receptie voor VNM-leden en genodigden in Hospitality Lounge “De Veranda”.

 

21 maart 2019: Je ziel als bang vogeltje

21 maart: Maleise avonturenverhalen

Welkom geheten door mw. Ineke Bink van de Vereeniging De Sphinx vertelde dr. Marije Plomp van de UB Leiden afgelopen donderdag voor een gezamenlijke bijeenkomst van die vereniging en de Vereniging Nederland-Maleisië (VNM) over Maleise avonturenverhalen afkomstig uit de Sumatraanse kustplaats Barus uit de 19e eeuw. Als titel had zij gekozen ‘Je ziel als bang vogeltje’.
Marije Plomp ging daarbij eerst in op geschiedenis van het Maleise taalgebied dat reikt(e) van de Filippijnen aan de ene kant, via het hedendaagse Indonesië en Maleisië, tot Sumatra aan de andere.
De verhalen waaruit zij vertelde, geven inzicht in de omstandigheden van die tijd en vooral ook over hoe die beleefd werd. Ze zitten vol intrigerende details over flauwvallende mensen, het gelukbrengen van het afknippen van okselharen en de angst voor onverwacht gewekt worden omdat dan de geest zich dan nog buiten het lijf bevindt en stel dat die het lichaam niet terug kan vinden….
Het was een bijzondere avond.
Als dank namens de VNM overhandigde voorzitter Bert Lever zijn, bij de VNM uitgegeven, dichtbundel met Maleisische gedichten ‘Selamat datang’ (www.nederland-maleisie.nl/nieuws) aan de spreekster.

19 januari 2019: ALV en diner

Op zaterdag 19 januari vond de Algemene Ledenvergadering van de VNM plaats. Daar was onder meer de herverkiezing van maar liefst vier van de vijf bestuursleden aan de orde. De enige die niet aftredend was, was Iris van Wijhe (links op de foto van het bestuur). De vier anderen (v.l.n.r. op dezelfde foto), Menno Schilthuizen, voorzitter Bert Lever, secretaris Heleen Gall en penningmeester Frans Claassen werden herkozen.

Na de ALV vond de, als altijd, gezellige nieuwjaarsreceptie plaats gevolgd door een aangenaam diner.

Het was leuk dat opnieuw enkele nieuwe leden verwelkomd konden worden.

Bijgaand impressies van de bijeenkomst.

29 mei 2018: Onderwater toen en nu, koraalriffen in Maleisië en Indonesië

29 mei 2018: Koraalriffen toen en nu

Op 29 mei verzorgde Nicole de Voogd van Naturalis Biodiversity Center de inmiddels traditionele VNM-lezing op de Tong Tong Fair in Den Haag. Zij vertelde over onderzoek aan koraalriffen in Indonesië (met uitstapjes naar Maleisië).

Mw. de Voogd ging uitgebreid in op de soortenrijkdom van de koraalriffen, maar ook over de bedreigingen waaraan ze blootstaan: vervuiling, klimaatverandering, overbevissing (soms zelfs met dynamiet). Onderzoek aan de hand van oude kaarten en archieven laat zien hoeveel er inmiddels verdwenen is. Op plaatsen waar vroeger koralen voorkwamen, vind je nu bijvoorbeeld bijna alleen nog sponzen. Op andere plekken verbleekt het koraal omdat de eencelligen die in de koraaldiertjes leven en ze van zuurstof voorzien, afsterven. Als dit lang duurt, worden de koralen overwoekerd met algen en sterven af. Ook zijn er riffen die ten prooi vallen aan tot 40 cm groot wordende zeesterren, doornenkronen, die zich plaatselijk tot plagen hebben ontwikkeld. Ze eten de koraaldiertjes op en vernielen zo de riffen.
Nicole de Voogd had een gedegen verhaal en een aandachtig gehoor van ruim honderd mensen.
Na afloop was er voor leden van de vereniging een gezellig samenzijn.

6 April 2018: VNM-bijeenkomst over de handelsmissie o.l.v. minister Sigrid Kaag naar Maleisië

Van 5 tot 10 Februari vond een handelsmissie naar Vietnam en Maleisië plaats o.l.v. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel. Tijdens een VNM-bijeenkomst vanmiddag in het gebouw van VNO-NCW in Den Haag, werd daarop terug-, maar ook vooruit gekeken. Het zwaartepunt lag vanzelfsprekend op Maleisië.

Drie sprekers konden zich in een aandachtig gehoor verheugen. Mw. Maryam Alaoui van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde over de voorbereidingen op en over de zwaartepunten van het bezoek. Dhr. Edo Offerhaus van NL International Business gaf achtergronden bij dit soort missies en legde nadruk op het belang van een goede follow up. Tenslotte gaf dhr. Wolter Elbersen van de WUR een voorbeeld uit de praktijk ten aanzien van de mogelijkheden voor gebruik van producten die resteren bij de productie van palmolie.                                                                                                                                                                                                                                         
Het was een mooie bijeenkomst met drie goed op elkaar aansluitende verhalen. Natuurlijk werd afgesloten met een gezellig samenzijn waarbij mensen die vaak om heel verschillende redenen iets met Maleisië hebben elkaar konden ontmoeten.
Uitgebreider verslag in de komende VNM-Nieuwsbrief die aan de leden zal worden toegezonden.

 

Oudere berichten

© 2019 Vereniging Nederland-Maleisië

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑