Auteur: Webmaster

9 november 2017: ‘Education and Science’

At Thursday November 9th, VNM organizes a meeting at Leiden about bilateral cooperation between Malaysia and the Netherlands in the field of science and education. One of the speakers is H.E. Dato’ Ahmad Nazri Yusof, Ambassador of Malaysia to the Netherlands.
By exception the language during this VNM meeting will be English. Entrance is free for VNM members, non-members pay € 7,50 (payment on site). If you want to attend this meeting, please contact us via secretaris@nederland-maleisie.nl and you will get all information you need.

Programme

15:00 hrs Welcome, coffee and tea

15:30 hrs Introduction

15:35 hrs Views of H.E. Dato’ Ahmad Nazri Yusof, The Ambassador of Malaysia and Patron of VNM, on the opportunities for strengthening the bilateral cooperation on Education and Science

16:00 hrs Quality internships in Kuala Lumpur by Marius Bremmer, Hanze University of Applied Sciences, Groningen

16:15 hrs ‘The love for education and science brought me to the Netherlands’ by Sakinah Idris, PhD student Erasmus MC, Rotterdam

16:30 hrs Malaysian and Dutch biology students collaborate in biodiversity research and training by Menno Schilthuizen, Leiden University

16:45 hrs Informal exchange and discussion; drinks afterwards

18:00 hrs End

Over het lidmaatschap van de Vereniging Nederland-Maleisië:
Men kan ook ter plekke VNM-lid worden. In dat geval is bijwoning kosteloos, maar wordt het lidmaatschap voor 2018 in rekening gebracht. (De kosten voor het lidmaatschap van de vereniging bedragen voor personen € 35,- per jaar, met partner € 45,- per jaar. Jongeren tot 27 jaar betalen € 17,50 per jaar.)

 

30 mei 2017: Je boodschappentas vol duurzame palmolie

Op 30 mei verzorgde Margot Logman, secretaris-generaal van de Europese Palmolie Alliantie, de jaarlijkse VNM-lezing binnen het lezingenprogramma van de Tong Tong Fair. Voor een geïnteresseerd publiek van ongeveer 100 personen gaf ze een boeiende presentatie die ondersteund werd met foto’s en video’s, maar ook met ‘gewone’ producten uit de supermarkt waarin palmolie is verwerkt. Tijdens haar verhaal ging zij ook in op de recente negatieve berichtgeving over palmolie, zoals het kappen van oerwouden. Palmolie wordt echter in zoveel producten gebruikt, dat het niet meer is weg te denken. Volgens Logman is er eigenlijk maar één goed alternatief voor palmolie en dat is ‘duurzame’ palmolie. Aan het einde van de presentatie was er een levendige discussie met de zaal.
Na afloop volgde een – als altijd – gezellige bijeenkomst voor leden van de Vereniging Nederland-Maleisië. Hier werd de discussie over het belang van duurzame palmolie verder voortgezet.

Nieuwjaarsreceptie en ALV

Op 21 januari vond de – als altijd – gezellige nieuwjaarsreceptie van de de VNM plaats. Deze werd voorafgegaan door een algemene ledenvergadering waarin de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging aan de orde kwamen. De receptie werd gevolgd door een aangenaam buffetdiner.

4 november 2016: Bijeenkomst over flora en fauna Maleisië

Op 4 november georganiseerde de VNM een bijeenkomst over de invloed van veranderend landgebruik op de flora en fauna in Noord-Borneo. Twee sprekers belichtten het thema.
Hans Beukeboom van het Wereld Natuur Fonds vertelde over wat er aan tropische natuur al verdwenen is op Noord-Borneo, welke factoren daarbij een rol spelen en hoe die elkaar beïnvloeden. Ook vertelde hij over de inspanningen die gedaan worden om dat wat over is te behouden en te versterken.
Peter van der Meer van de Hogeschool Van Hall Larenstein sprak over tropische veenmoerasbossen en aan welke bedreigingen die bloot staan. En ook over hoe je onnodige schade aan deze kwetsbare biotopen kunt voorkomen of beperken.

31 Mei 2016: Lezing ‘Verovering Malakka door VOC’


Dit jaar is het 375 jaar geleden dat de VOC Malakka op de Portugezen veroverde. Nederlanders zouden er van 1641 tot 1825 de dienst uitmaken. Tijdens de Tong Tong Fair zal Bert Lever namens de VNM over deze verovering vertellen, die zowel voor de belegerden als de belegeraars dramatisch verliep. De verovering betekende wel het begin van de inmiddels 375 jaar durende betrekkingen tussen Nederland en Maleisië.
De lezing zal plaatsvinden op dinsdag 31 mei om 17 uur in het Tong-Tong-Theater op de Tong Tong Fair op het Malieveld in Den Haag.

 

Welkom

De Vereniging Nederland-Maleisië (VNM) is een plek waar mensen met heel verschillende achtergronden elkaar treffen op basis van een gedeelde interesse in Maleisië. Op deze website vindt u meer informatie over onze vereniging en haar activiteiten.

Nieuw bestuur Vereniging Nederland-Maleisië

Tijdens een Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2016 werden drie nieuwe bestuursleden van de VNM benoemd, één bestuurslid trad af. Het bestuur bestaat sindsdien uit v.l.n.r. Heleen Gall (secretaris), Bert Lever (voorzitter), Frans Claassen (penningmeester) en de niet aanwezige Menno Schilthuizen (lid). De laatste is te zien op de inzet, hij was op het ogenblik van de ALV in Maleisië.

2 april 2016: Ambassadeur Molenaar spreekt in Panorama Mesdag

In een zaal van Panorama Mesdag verzorgde de Nederlandse ambassadeur in Kuala Lumpur, Harry Molenaar, een zeer informatieve en ook interactieve inleiding over de politieke, economische en culturele situatie in Maleisië. Ook ging hij in op de bilaterale verhoudingen tussen de landen en de kansen die daar bijvoorbeeld voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen. Hij kon rekenen op een zeer aandachtig gehoor.
Bijzonder was dat bij de bijeenkomst ook een voormalige ambassadeur in KL, Conrad van Tooren, en een toekomstige ambassadrice in KL, Karin Mössenlechner, aanwezig waren (Harry Molenaar zal deze zomer zijn post gaan verlaten).
Na afloop vond een geanimeerde receptie plaats bij het bekende Panorama van Mesdag zelf.

23 februari 2016: Duurzame winning palmolie in Maleisië

Op 23 februari was er voor leden van de VNM een interessante lezing over de duurzame winning van palmolie in Maleisië door Frans Claassen, directeur van MVO, die kort tevoren tot bestuurslid benoemd was. Hij ging in op de productieketen en vooral ook op hoe je kunt bereiken dat de productie duurzaam wordt, zodat er bijvoorbeeld geen regenwouden voor gekapt worden. Gaandeweg ontspon zich een geanimeerde discussie.

23 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie

Op 23 januari vond er een gezellige nieuwjaarsreceptie van de VNM plaats in Den Haag. Na afloop van de receptie werd genoten van een buffet-diner.

© 2017 Vereniging Nederland-Maleisië

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑