Op zaterdag 18 januari vond de Algemene Ledenvergadering van de VNM plaats.
Na de ALV vond de, als altijd, gezellige nieuwjaarsreceptie plaats. Deze werd gevolgd door een aangenaam diner.
Tijdens de bijeenkomst kon voorzitter Bert Lever het eerste exemplaar van de gebundelde VNM-Nieuwsbrieven 2012-2019 overhandigen aan dr. Mohd Norhisyam Mohd Yusof, zaakgelastigde voor Maleisië in Nederland.
Opnieuw konden enkele nieuwe leden verwelkomd worden.