De vereniging is het gemakkelijkst te bereiken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de secretaris: secretaris@nederland-maleisie.nl.
De kosten voor het lidmaatschap van de vereniging bedragen voor personen €35,- per jaar, met partner € 50,- per jaar. Jongeren tot 27 jaar betalen € 17,50 per jaar.

Het instellingslidmaatschap bedraagt € 250,- per jaar. Indien een instelling meer dan dit bedrag bijdraagt, wordt het meerdere in een fonds ondergebracht vanwaaruit activiteiten gefinancierd worden die in het verlengde liggen van de doelstellingen van de vereniging. Wordt op dit fonds een beroep gedaan, dan zal bij uitingen omtrent de te financieren activiteiten melding gemaakt worden van de organisaties die het fonds mogelijk maakten.

Lid worden kan door een e-mail te sturen naar de secretaris (secretaris@nederland-maleisie.nl) onder vermelding van naam (met/ zonder partner), adres en telefoonnummer en door het relevante bedrag over te maken op de bankrekening van de vereniging:

NL78INGB0001298416 t.n.v. Vereniging Nederland- Maleisië, Leiden o.v.v. ‘contributie VNM’.