Vier of vijf keer per jaar worden themalezingen georganiseerd. Deze hebben een zeer verschillend karakter. Ze kunnen gaan over de Nederlandse geschiedenis in Maleisië die zich concentreert rond Malakka, dat lang VOC-bezit was. Maar er zijn ook bijeenkomsten met een wetenschappelijke inslag, bijvoorbeeld over wat een instelling als Naturalis Biodiversity Center allemaal in Maleisië doet. Ook nogal wat bedrijven zijn vanuit Nederland in Maleisië actief en zo kan er bijvoorbeeld ook een lezing zijn over duurzame winning van palmolie.

Al deze bijeenkomsten hebben gemeen dat ze laagdrempelig zijn en dus voor velen interessant. Om de uitwisseling van kennis en ideeën te bevorderen worden de bijeenkomsten afgesloten met een hapje en een drankje en soms zelfs met een buffetdiner. Sommige bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor leden, zoals vanzelfsprekend ledenvergaderingen. Vanwege het uitdragen van kennis over Maleisië, zijn de meeste bijeenkomsten echter ook open voor bezoekers van buitenaf (die daar vaak wel toegang voor betalen). De grootste presentatie naar buiten toe wordt gewoonlijk gerealiseerd tijdens de Tong Tong Fair in Den Haag, waar de VNM jaarlijks een bijdrage levert aan het lezingenprogramma.