(English summary below)

Dankzij enkele institutionele leden is de Vereniging Nederland-Maleisië in staat om elke twee of drie jaar een projectsubsidie van ca. 2000 euro beschikbaar te stellen. De eerste projectsubsidie werd eind 2019 toegekend aan dr. Wan Jusoh voor het project ‘Digital repatriating of fireflies (Lampyridae)’. En in 2023 aan Lim Tze Tshen, zijn huidige onderzoeksthema’s richten zich op de Quartaire zoogdierfauna’s van zowel Oost- als West-Maleisië. In 2025 zal opnieuw zo’n project-subsidie toegekend worden.

De subsidievoorwaarden zijn de volgende:

– Het op Maleisië gerichte project dient op cultureel, educatief en/of wetenschappelijk vlak te zijn.
– Het project dient met zowel Nederland als Maleisië verbonden te zijn en moet liefst iets blijvends opleveren.
– Een subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een korte beschrijving (maximaal 2 x A4) en een globale begroting.
– Het kan om een kleinschalig project gaan of om een min of meer afgebakend onderdeel van een groter project.
– De subsidieontvanger dient uiterlijk twee maanden na realisatie/afronding van het project schriftelijk en/of mondeling (dat kan online) verslag te doen aan de VNM. Het verslag moet kort en persoonlijk zijn en in de Engelse taal geschreven. In overleg met het bestuur kan hier van worden afgeweken.

Aanvragen dienen bij het bestuur vóór 1 december 2024 binnen te zijn.  (Email:  secretaris@nederland-maleisie.nl) Het beoordelen van de aanvragen gebeurt door een uit VNM-leden bestaande commissie die het bestuur adviseert en ook zelf met voorstellen mag komen. Daarna legt het bestuur de aanvragen met het advies van de commissie begin 2025 aan de Algemene Ledenvergadering van de VNM voor; de ALV beslist.

Voor de projectsubsidie 2025 bestaat de commissie uit de volgende VNM-leden:
– Karin Mössenlechner, directeur Azië en Oceanië BUZA en oud-ambassadeur van Nederland in Maleisië.
– Hans van de Bunte, museum consultant en tot voor kort projectleider bij de totstandkoming van een nieuw museum(kwartier) voor het Sarawak Museum in Kuching (Sarawak).
– Frans Claassen, directeur MVO en oud-penningmeester van de VNM.
Tezamen beschikken zij over een breed netwerk in zowel Maleisië als Nederland. Het fellowship wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Sime Darby Oils en de European Palm Oil Alliance.

 —————————————–

Selamat Datang!

The Vereniging Nederland-Maleisië (Netherlands-Malaysia Association) welcomes proposals to request for a small fund for a young student or professional in Malaysia or the Netherlands.
Your project proposal should be in one of the fields of the Arts,
Culture, Education or Science.

Successful proposals will have a connection with both the
Netherlands and Malaysia and preferably realise something
permanent.

The Fellowship Committee welcomes creative and unique proposals to proudly support your idea with a VNM-Fellowship fund of two thousand Euro’s [around 10,000 Malaysian Ringgit]. Please send your proposal before the 1st of December 2024.
The successful & winning candidate will be informed by February 2025.

Email:  secretaris@nederland-maleisie.nl

Please share our message with any potential candidates!
Terima Kasih!