Categorie: Terugblik (pagina 2 van 3)

19 januari 2019: ALV en diner

Op zaterdag 19 januari vond de Algemene Ledenvergadering van de VNM plaats. Daar was onder meer de herverkiezing van maar liefst vier van de vijf bestuursleden aan de orde. De enige die niet aftredend was, was Iris van Wijhe (links op de foto van het bestuur). De vier anderen (v.l.n.r. op dezelfde foto), Menno Schilthuizen, voorzitter Bert Lever, secretaris Heleen Gall en penningmeester Frans Claassen werden herkozen.

Na de ALV vond de, als altijd, gezellige nieuwjaarsreceptie plaats gevolgd door een aangenaam diner.

Het was leuk dat opnieuw enkele nieuwe leden verwelkomd konden worden.

Bijgaand impressies van de bijeenkomst.

29 mei 2018: Onderwater toen en nu, koraalriffen in Maleisië en Indonesië

29 mei 2018: Koraalriffen toen en nu

Op 29 mei verzorgde Nicole de Voogd van Naturalis Biodiversity Center de inmiddels traditionele VNM-lezing op de Tong Tong Fair in Den Haag. Zij vertelde over onderzoek aan koraalriffen in Indonesië (met uitstapjes naar Maleisië).

Mw. de Voogd ging uitgebreid in op de soortenrijkdom van de koraalriffen, maar ook over de bedreigingen waaraan ze blootstaan: vervuiling, klimaatverandering, overbevissing (soms zelfs met dynamiet). Onderzoek aan de hand van oude kaarten en archieven laat zien hoeveel er inmiddels verdwenen is. Op plaatsen waar vroeger koralen voorkwamen, vind je nu bijvoorbeeld bijna alleen nog sponzen. Op andere plekken verbleekt het koraal omdat de eencelligen die in de koraaldiertjes leven en ze van zuurstof voorzien, afsterven. Als dit lang duurt, worden de koralen overwoekerd met algen en sterven af. Ook zijn er riffen die ten prooi vallen aan tot 40 cm groot wordende zeesterren, doornenkronen, die zich plaatselijk tot plagen hebben ontwikkeld. Ze eten de koraaldiertjes op en vernielen zo de riffen.
Nicole de Voogd had een gedegen verhaal en een aandachtig gehoor van ruim honderd mensen.
Na afloop was er voor leden van de vereniging een gezellig samenzijn.

6 April 2018: VNM-bijeenkomst over de handelsmissie o.l.v. minister Sigrid Kaag naar Maleisië

Van 5 tot 10 Februari vond een handelsmissie naar Vietnam en Maleisië plaats o.l.v. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel. Tijdens een VNM-bijeenkomst vanmiddag in het gebouw van VNO-NCW in Den Haag, werd daarop terug-, maar ook vooruit gekeken. Het zwaartepunt lag vanzelfsprekend op Maleisië.

Drie sprekers konden zich in een aandachtig gehoor verheugen. Mw. Maryam Alaoui van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde over de voorbereidingen op en over de zwaartepunten van het bezoek. Dhr. Edo Offerhaus van NL International Business gaf achtergronden bij dit soort missies en legde nadruk op het belang van een goede follow up. Tenslotte gaf dhr. Wolter Elbersen van de WUR een voorbeeld uit de praktijk ten aanzien van de mogelijkheden voor gebruik van producten die resteren bij de productie van palmolie.                                                                                                                                                                                                                                         
Het was een mooie bijeenkomst met drie goed op elkaar aansluitende verhalen. Natuurlijk werd afgesloten met een gezellig samenzijn waarbij mensen die vaak om heel verschillende redenen iets met Maleisië hebben elkaar konden ontmoeten.
Uitgebreider verslag in de komende VNM-Nieuwsbrief die aan de leden zal worden toegezonden.

 

Nieuwjaarsreceptie en Buffetdiner 20 januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 20 Januari luidde de Vereniging Nederland-Maleisië het nieuwe jaar in met een gezellige Nieuwjaarsreceptie en een diner buffet in de bovenzaal van Restaurant De Poentjak in Den Haag.

Vooraf tijdens de Algemene Ledenvergadering werden de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen doorgenomen. Iris van Wijhe is tot bestuurslid benoemd. Het bestuur bestaat nu uit; Iris van Wijhe, Menno Schilthuizen, Heleen Gall (secretaris), Bert Lever (voorzitter) en Frans Claassen (penningmeester).

Aansluitend was een receptie in een aangename ambiance met natuurlijk een nieuwjaarstoespraak(je) van de voorzitter. Er was een prima buffetdiner en muziek. Twee leden bespeelden de piano. Het was voor de vereniging een mooi begin van 2018.

8 December 2017: Opening ASEAN Film Festival

Opening ASEAN Film Festival

Op 8 December 2017 vond de opening plaats van het ASEAN Film Festival in Kinepolis Jaarbeurs, Utrecht. Het 3 daagse Festival was in het kader van het 50-jarig bestaan van de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

De organisatie was is handen van de ASEAN ambassades in Den Haag, namelijk die van Indonesië, Maleisië, Filippijnen, Thailand en Vietnam.
Er waren welkomstwoorden door de Indonesische ambassadeur in Den Haag, I Gusti Agung Wesaka Puja. Hierna werden twee acteurs uit de op het festival te vertonen films voorgesteld; de Filippijnse actrice Mara Lopez en de Indonesische acteur Zulfani Pasha, en konden vragen aan hen gesteld worden.
Na een buffetdiner volgde de vertoning van de Indonesische film Laskar Pelangi (Rainbow Troops), waarin Zulfani Pasha een van de hoofdrolspelers was.
Het was een mooie avond waarbij verschillende VNM-leden aanwezig waren.

Het volledige programma is te vinden op: http://indonesia.nl/aff2017.

9 november 2017: ‘Education and Science’

Leiden University 2017

On the 9th of November VNM-members and guests gathered at Leiden University during a meeting around the theme of cooperation between Malaysia and the Netherlands in the fields of science and education.

There where four interesting introductions.

H.E. Dato’ Ahmad Nazri Yusof, ambassador of Malaysia to the Netherlands, gave an introduction to the opportunities for strengthening the bilateral cooperation on Education and Science.

Mr Marius Bremmer of the Hanze University of Applied Sciences at Groningen talked about realizing international internship for students with a special focus on Malaysia.

Mrs Sakinah Idris, PhD student at Erasmus MC, presented about Malaysian PhD students in the Netherlands during a speech titled ‘The love for education and science brought me to the Netherlands’.

Finally prof Menno Schilthuizen of Leiden University and Naturalis Biodivesity Center lectured about how Malaysian and Dutch biology students collaborate in biodiversity research and training.

There was an attentive audience, there were questions and there was a fine informal gathering afterwards.

30 mei 2017: Je boodschappentas vol duurzame palmolie

Op 30 mei verzorgde Margot Logman, secretaris-generaal van de Europese Palmolie Alliantie, de jaarlijkse VNM-lezing binnen het lezingenprogramma van de Tong Tong Fair. Voor een geïnteresseerd publiek van ongeveer 100 personen gaf ze een boeiende presentatie die ondersteund werd met foto’s en video’s, maar ook met ‘gewone’ producten uit de supermarkt waarin palmolie is verwerkt. Tijdens haar verhaal ging zij ook in op de recente negatieve berichtgeving over palmolie, zoals het kappen van oerwouden. Palmolie wordt echter in zoveel producten gebruikt, dat het niet meer is weg te denken. Volgens Logman is er eigenlijk maar één goed alternatief voor palmolie en dat is ‘duurzame’ palmolie. Aan het einde van de presentatie was er een levendige discussie met de zaal.
Na afloop volgde een – als altijd – gezellige bijeenkomst voor leden van de Vereniging Nederland-Maleisië. Hier werd de discussie over het belang van duurzame palmolie verder voortgezet.

7 april 2017: design en vormgeving in Maleisië

Petronas Dagangan Malaysia in collaboration with Freeform Design

Op 7 april organiseerde de Vereniging Nederland-Maleisië een bijeenkomst over ‘design en vormgeving in Maleisië’. Spreker was Ton van Bragt. Hij woonde en werkte van 1991 t/m 2015 in Kuala Lumpur. Als Creative Director van zijn studio Design Team werkte hij in die periode met zijn partner Ming Tung aan een breed scala van design projecten.
Tijdens zijn presentatie heeft hij een aantal projecten belicht en is hij ingegaan op het wel en wee van het werken aan deze projecten met Maleisische opdrachtgevers in een tropisch klimaat. Ook zijn verschillen in de beleving van vormgeving tussen Nederland en Maleisië aan de orde gekomen.

 

Nieuwjaarsreceptie en ALV

Op 21 januari vond de – als altijd – gezellige nieuwjaarsreceptie van de de VNM plaats. Deze werd voorafgegaan door een algemene ledenvergadering waarin de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging aan de orde kwamen. De receptie werd gevolgd door een aangenaam buffetdiner.

4 november 2016: Bijeenkomst over flora en fauna Maleisië

Op 4 november georganiseerde de VNM een bijeenkomst over de invloed van veranderend landgebruik op de flora en fauna in Noord-Borneo. Twee sprekers belichtten het thema.
Hans Beukeboom van het Wereld Natuur Fonds vertelde over wat er aan tropische natuur al verdwenen is op Noord-Borneo, welke factoren daarbij een rol spelen en hoe die elkaar beïnvloeden. Ook vertelde hij over de inspanningen die gedaan worden om dat wat over is te behouden en te versterken.
Peter van der Meer van de Hogeschool Van Hall Larenstein sprak over tropische veenmoerasbossen en aan welke bedreigingen die bloot staan. En ook over hoe je onnodige schade aan deze kwetsbare biotopen kunt voorkomen of beperken.

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2021 Vereniging Nederland-Maleisië

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑