VNM in Wageningen

Vanmiddag organiseerde de VNM voor het eerst een bijeenkomst in Wageningen. Er verzamelden zich een twintigtal mensen voor wat een interessante middag zou worden.

Prof. Peter Oosterveer gaf een overzicht van wat er vanuit Wageningen Universiteit & Research gebeurt in relatie tot Maleisië. De nadruk lag daarbij op palmolie. Vervolgens vertelde Ida Jamil over wat zij vanuit Maleisië in Wageningen aan de universiteit aan het doen is. Vertellende over haar ervaringen in Nederland hield zij het Nederlandse deel van haar publiek een spiegel voor. Het leverde een zeer herkenbaar beeld en de nodige hilariteit op. Sanne van Leeuwen vertelde daarna over haar onderzoek naar bevordering van duurzaamheid bij de productie van palmolie door mengteelt met andere gewassen (ananas). Ook zij vertelde over haar ervaringen tijdens haar verblijf in Johor.

Het programma werd afgesloten met een drietal korte presentaties vanuit de Hogeschool Van Hall Larenstein (Jannes van Hoeflaken), de Hanze Hogeschool (Marius Bremmer) en het Wereld Natuur Fonds (Stephan Wulffraat) over verschillende aspecten van wat deze organisaties in Maleisië doen.

Het was een geanimeerde middag waaraan ook vanuit de zaal actief werd deelgenomen. Het smaakte naar meer.

Voorzitter Bert Lever dankte aan het einde van de bijeenkomst alle sprekers een ook Maja Slingerland die vanuit de WUR de bijeenkomst mogelijk maakte.

(Op de foto v.l.n.r. Bert Lever, Jannes van Hoeflaken, Stephan Wulffraat, Marius Bremmer, Maja Slingerland, Peter Oosterveer, Sanne van Leeuwen en Ida Jamil.)