21 maart: Maleise avonturenverhalen

Welkom geheten door mw. Ineke Bink van de Vereeniging De Sphinx vertelde dr. Marije Plomp van de UB Leiden afgelopen donderdag voor een gezamenlijke bijeenkomst van die vereniging en de Vereniging Nederland-Maleisië (VNM) over Maleise avonturenverhalen afkomstig uit de Sumatraanse kustplaats Barus uit de 19e eeuw. Als titel had zij gekozen ‘Je ziel als bang vogeltje’.
Marije Plomp ging daarbij eerst in op geschiedenis van het Maleise taalgebied dat reikt(e) van de Filippijnen aan de ene kant, via het hedendaagse Indonesië en Maleisië, tot Sumatra aan de andere.
De verhalen waaruit zij vertelde, geven inzicht in de omstandigheden van die tijd en vooral ook over hoe die beleefd werd. Ze zitten vol intrigerende details over flauwvallende mensen, het gelukbrengen van het afknippen van okselharen en de angst voor onverwacht gewekt worden omdat dan de geest zich dan nog buiten het lijf bevindt en stel dat die het lichaam niet terug kan vinden….
Het was een bijzondere avond.
Als dank namens de VNM overhandigde voorzitter Bert Lever zijn, bij de VNM uitgegeven, dichtbundel met Maleisische gedichten ‘Selamat datang’ (www.nederland-maleisie.nl/nieuws) aan de spreekster.