Maleise avonturenverhalen in een Noord-Sumatraanse kustplaats, 1851-1857.

Op 21 maart as. zal dr. Marije Plomp vertellen over Maleise avonturen verhalen uit de 19e eeuw. Als voorbeeld gebruikt zij de verhalen uit de Sumatraanse kustplaats Barus. Aan de hand van een zestigtal Maleise avonturenverhalen en andere teksten uit de kleine havenplaats Barus in Noord-Sumatra laat de spreker zien dat het karakter van ‘Maleise literatuur’ in Barus rond 1850 nauw verbonden was met de lokale socio-politieke en economische omstandigheden. In het onzekere bestaan van Barus’ handelaren en zeelui speelden God, het lot en dromen een grote rol. Dromen waren allesbehalve bedrog; zij boden een blik op de toekomst en bevatten belangrijke aanwijzingen voor keuzes in het dagelijks leven. De meeslepende avonturenverhalen met reeksen dromende prinsen en flauwvallende prinsessen boden de luisteraar naast entertainment ook belangrijke informatie over ziekte, genezing en dood.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereeniging De Sphinx. Meer informatie volgt.