Op zaterdag 19 januari vond de Algemene Ledenvergadering van de VNM plaats. Daar was onder meer de herverkiezing van maar liefst vier van de vijf bestuursleden aan de orde. De enige die niet aftredend was, was Iris van Wijhe (links op de foto van het bestuur). De vier anderen (v.l.n.r. op dezelfde foto), Menno Schilthuizen, voorzitter Bert Lever, secretaris Heleen Gall en penningmeester Frans Claassen werden herkozen.

Na de ALV vond de, als altijd, gezellige nieuwjaarsreceptie plaats gevolgd door een aangenaam diner.

Het was leuk dat opnieuw enkele nieuwe leden verwelkomd konden worden.

Bijgaand impressies van de bijeenkomst.