Vuurwerk boven Malakka

Op zaterdagmiddag 19 januari 2019 zal de Algemene Ledenvergadering van de VNM plaatsvinden.
Na deze vergadering zal – zoals inmiddels traditie is – vanaf 17.00u een receptie en een buffetdiner plaatsvinden in restaurant De Poentjak, Kneuterdijk 16 in Den Haag, waaraan, behalve VNM-leden, ook gasten kunnen deelnemen. Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de VNM. Vooraf (uiterlijk 15 januari) via secretaris@nederland-maleisie.nl is noodzakelijk.

De kosten voor het buffetdiner bedragen voor leden van de VNM 20,00 euro p.p. Introducés en andere niet-leden zijn welkom voor 25,00 euro. Natuurlijk kunnen die niet-leden ter plekke lid worden en zo meteen vijf euro besparen. Het voor de maaltijd relevante bedrag dient tevoren overgemaakt te worden naar IBAN rekeningnummer: NL78 INGB 0001 2984 16 t.n.v. Vereniging Nederland-Maleisië te Bennekom o.v.v. ‘diner 19 januari’.