29 mei 2018: Koraalriffen toen en nu

Op 29 mei verzorgde Nicole de Voogd van Naturalis Biodiversity Center de inmiddels traditionele VNM-lezing op de Tong Tong Fair in Den Haag. Zij vertelde over onderzoek aan koraalriffen in Indonesië (met uitstapjes naar Maleisië).

Mw. de Voogd ging uitgebreid in op de soortenrijkdom van de koraalriffen, maar ook over de bedreigingen waaraan ze blootstaan: vervuiling, klimaatverandering, overbevissing (soms zelfs met dynamiet). Onderzoek aan de hand van oude kaarten en archieven laat zien hoeveel er inmiddels verdwenen is. Op plaatsen waar vroeger koralen voorkwamen, vind je nu bijvoorbeeld bijna alleen nog sponzen. Op andere plekken verbleekt het koraal omdat de eencelligen die in de koraaldiertjes leven en ze van zuurstof voorzien, afsterven. Als dit lang duurt, worden de koralen overwoekerd met algen en sterven af. Ook zijn er riffen die ten prooi vallen aan tot 40 cm groot wordende zeesterren, doornenkronen, die zich plaatselijk tot plagen hebben ontwikkeld. Ze eten de koraaldiertjes op en vernielen zo de riffen.
Nicole de Voogd had een gedegen verhaal en een aandachtig gehoor van ruim honderd mensen.
Na afloop was er voor leden van de vereniging een gezellig samenzijn.