Van 5 tot 10 Februari vond een handelsmissie naar Vietnam en Maleisië plaats o.l.v. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel. Tijdens een VNM-bijeenkomst vanmiddag in het gebouw van VNO-NCW in Den Haag, werd daarop terug-, maar ook vooruit gekeken. Het zwaartepunt lag vanzelfsprekend op Maleisië.

Drie sprekers konden zich in een aandachtig gehoor verheugen. Mw. Maryam Alaoui van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde over de voorbereidingen op en over de zwaartepunten van het bezoek. Dhr. Edo Offerhaus van NL International Business gaf achtergronden bij dit soort missies en legde nadruk op het belang van een goede follow up. Tenslotte gaf dhr. Wolter Elbersen van de WUR een voorbeeld uit de praktijk ten aanzien van de mogelijkheden voor gebruik van producten die resteren bij de productie van palmolie.                                                                                                                                                                                                                                         
Het was een mooie bijeenkomst met drie goed op elkaar aansluitende verhalen. Natuurlijk werd afgesloten met een gezellig samenzijn waarbij mensen die vaak om heel verschillende redenen iets met Maleisië hebben elkaar konden ontmoeten.
Uitgebreider verslag in de komende VNM-Nieuwsbrief die aan de leden zal worden toegezonden.